#

even when you think you'll never understand what happened between yesterday's virtual and today's real
7:04 PM Oct 30th from mobile web

i don't believe that you should stop loving her. just love her through consent, respect and understanding
6:58 PM Oct 30th from mobile web

i don't believe that she wants to hurt you
6:55 PM Oct 30th from mobile web

Vincent i don't believe you should let go of your movement. i don't believe that a year extra will make a difference
6:54 PM Oct 30th from mobile web

that there is consent to be moved by the other. we moved each other and i lost sight of where she wanted to go as she still wanted me close
6:51 PM Oct 30th from mobile web

like Thomas said the parts don't always make sense, but all you need to do is acknowledge that you sense
6:49 PM Oct 30th from mobile web

love encompasses more than you think and achieves more than it is given credit for
6:44 PM Oct 30th from mobile web

you are right Vincent, enjoy the realizations she has given you
6:36 PM Oct 30th from mobile web

she is worth more to me than the what ifs and tomorrows that are no more
6:35 PM Oct 30th from mobile web

get away from what happenend. but my pen failed me and it all played out in my mind where i gave her ascribed her an unworthy role
6:34 PM Oct 30th from mobile web

i wanted to throw away the image of her
6:32 PM Oct 30th from mobile web

she is who she sees when she looks up and wonders who else stares at the full moon when she does
6:31 PM Oct 30th from mobile web

i connected with her beyond where we stood and moved, beyond the time embedded in our glances
6:30 PM Oct 30th from mobile web

as we continued to untie the rope that brought us together. continue to connect our shared breaks and pauzes
6:28 PM Oct 30th from mobile web

through loving her beyond the nobility of quiet suffering, to love her beyond the in between of worlds and embrace of ideas
6:24 PM Oct 30th from mobile web

i wanted to love her like a wasp loves an orchid. i wanted to become through being
6:20 PM Oct 30th from mobile web

that the one who broke my heart and contributed to the advice that i gave you is not to be loved for who she is
6:18 PM Oct 30th from mobile web

to believe that I am entre autre
6:16 PM Oct 30th from mobile web

condemming seas and ships i failed to realize water is humanity. i want to be fluid but keep stumbling over my desire to believe myself
6:15 PM Oct 30th from mobile web

what have i done? what am i doing? Vincent i was wrong, stuck in my desire to go left and be right
6:12 PM Oct 30th from mobile web

zij loopt niet rond met een gat in haar geweten, haar hart
9:09 AM Oct 30th from mobile web

jouw lotgenoot is geen hypocriet
11:01 PM Oct 29th from mobile web

weiger geloofbaarheid Vincent. weiger te geloven in het paradoxale van een geregeld lot. lot kan je niet beteugelen
11:01 PM Oct 29th from mobile web

zij gelooft in regels waaraan het ongelofelijke moet voldoen. leven, het meest ongelofelijke, moet geregeld worden om geloofbaar te zijn
10:56 PM Oct 29th from mobile web

de wetenschap van het geloof heeft dat aangegeven volgens haar. met deze wetenschap kan je toch niet meer in haar geloven?
10:44 PM Oct 29th from mobile web

er zullen geen nieuwe eieren gelegd worden. evolutie theorie klopt toch niet
10:42 PM Oct 29th from mobile web

verlies geen tijd meer aan iemand die jou niet waardig vindt door dit gevoel te laten overwinteren. er zal geen zwaluw verschijnen
7:01 PM Oct 29th from mobile web

Vincent het is herfst geworden, je hebt een uur van je leven terug
6:59 PM Oct 29th from mobile web

de zomer kan niet eeuwig doorgaan en de hittegolf van jouw toekomstbeelden zullen de wenteling van haar wereld niet meer kunnen verstoren
6:38 PM Oct 29th from mobile web

just like Tom you're gonna have to let go of Summer
6:34 PM Oct 29th from mobile web

work through your memories to make new ones
2:01 PM Oct 29th from mobile web

you are not lacking her
9:38 AM Oct 29th from mobile web

you've worked the soil and realized that the mirror stage does not pertain to you
5:50 PM Oct 28th from mobile web

that you're not polished and ready to reflect what the world brings you in contact with
5:44 PM Oct 28th from mobile web

that you won't veil who you are
5:32 PM Oct 28th from mobile web

always face them Vincent. face them and show that your face isn't a white wall with black holes
5:29 PM Oct 28th from mobile web

Vincent you're right, break with the words of those whose smiley faces are insincere and hide the tongues they use to lash out at you with
5:26 PM Oct 28th from mobile web

not questioning where the wax came from or where it will go after they are deemed no longer useful
5:25 PM Oct 28th from mobile web

they would rather make silent statements, stalk the night not questioning the necessity for candles
5:23 PM Oct 28th from mobile web

wanneer opperste concentratie wordt gevraagd om de gewenste antwoorden te geven. sommige willen de vragen zelf niet bekritiseren
5:19 PM Oct 28th from mobile web

de keuze voor een niet authentisch leven ismakkelijk gemaakt wanneer men tot stilte wordt gemaand
5:17 PM Oct 28th from mobile web

niet omdat vrouwen nieuw leven de ruimte bieden gunnen ze allemaal zichzelf de ruimte om ruimdenkend te zijn
9:52 AM Oct 28th from web

ontneem haar niet haar vrijheid van keuze door de bron van haar keuze in een sluier te zoeken
5:13 PM Oct 27th from mobile web

Vincent besef ook dat haar weging van richtingen haar ook ergens anders naar toe kunnen bewegen
5:10 PM Oct 27th from mobile web

stilstand bestaat niet, dus ik begrijp je ongeloof in de stilstand van haar gevoel
3:16 PM Oct 27th from mobile web

maar de koeien grazen door en de boeren melken zodat jij kaas tussen je imaginaire brood kan hebben
3:15 PM Oct 27th from mobile web

dit is stilstand in een donkergrauw weiland
8:40 AM Oct 27th from mobile web

die is geen datte.
7:26 AM Oct 27th from mobile web

en waarom zij jou nodig had. je was de nulde trap, de gouden poort, het opstapje naar degene met het loden rijkdom die jij niet wil bezitten
7:24 AM Oct 27th from mobile web

koester de kloof die zij in je thee heeft gegooid. laat elk aandenken aan haar jou herinneren waarom jij verwijderd moest worden
7:22 AM Oct 27th from mobile web

because she can't dance and you don't think you can when you do dance to the rhythm of the popping sunflower seeds
11:49 PM Oct 26th from web

you and her aren't moving in unison like Angelo & Els from #soyouthinkyoucandance
11:46 PM Oct 26th from web

as she adores the energy that flows from your fingers towards her cheeks. turning them red as you turn pale and drain dry of life
11:31 PM Oct 26th from web

get away from it, run and don't look back cause she hasn't and never will leaving you stuck on that second step adoring the air between you
5:48 PM Oct 26th from mobile web

let the waste spill over the edges of your canvas, but let it dictate your colors. don't recycle these thoughts and feelings and sounds
5:46 PM Oct 26th from mobile web

and there and goes, i've already thrown it out with the rest of waste that was in the pot under your bed. let togetherness go
5:43 PM Oct 26th from mobile web

geuren smaken die de tong wel begrijpt en begrijpelijk kan maken voor de zelf en de ander
11:06 PM Oct 25th from mobile web

volgens de taal die haar is aangeleerd om de onvatbare krachten in de wereld te vatten in vaten gevuld met spijzen en kruiden
11:04 PM Oct 25th from mobile web

het is dat ene kiezelsteentje in haar schoen die haar herinnerd aan waar ze vandaan komt en terug moet keren
11:02 PM Oct 25th from mobile web

de ring van geloof en geloofwaardigheid waaruit zij haar waarde put is tegelijk onzichtbaar als zand en ondoordringbaar als een rotswand
11:00 PM Oct 25th from mobile web

zouden jullie het aankunnen? zouden jullie de door jou niet beschreven vierde trap van beminning kunnen betreden? dacht al van niet
10:37 PM Oct 25th from mobile web

gestationeerde sentimenten verklaren de oorlog aan het begeerde onbekende, liefde voor de ander. wil jij de oorlog verklaren aan haar ring?
10:33 PM Oct 25th from mobile web

je moet niet bij elke poort aanmeren, elke halte stoppen, elk ondergronds station verkennen
10:31 PM Oct 25th from mobile web

let op de kloof tussen de beweging van jouw woorden en de stilstand die zij koestert
10:30 PM Oct 25th from mobile web

Vincent let op de kloof
10:28 PM Oct 25th from mobile web

in het contact met het ongelofelijke door middel van gelovigheid
2:34 PM Oct 25th from mobile web

het faillesement van de molen van nooit neen nimmer neemt niet weg dat je nog gelooft in molens, in dagelijks brood
2:28 PM Oct 25th from mobile web

geloof de steun van Oom Cent net zomin als de afkeuring van Kee Vos
2:25 PM Oct 25th from mobile web

Vincent je kan niet in de woorden die bij elkaar gezocht worden om geloof in dat wat ongelofelijk is te ankeren geloven
2:23 PM Oct 25th from mobile web

in dat wat voor waar of echt aangezien mmoet worden om de wereld begrijpelijk te maken
2:19 PM Oct 25th from mobile web

beter gezegd klopt jouw geloof niet want jij gelooft in ongeloof, in dat wat niet gelooft kan worden
2:18 PM Oct 25th from mobile web

om eerlijk te zijn Vincent geloof ik jou ook niet. de klanken van jouw woorden zijn te strak vergeleken met het wazig beeld van je ongeloof
2:15 PM Oct 25th from mobile web

zelden zeiden zovelen zo weinig met zoveel woorden. maar de essentie waar zij in geloven bestaat niet
2:10 PM Oct 25th from mobile web

een komst die iedereen toeigent om zichzel aan hun verleden te binden
2:08 PM Oct 25th from mobile web

jij duikt het diepe in en zij struikelt niet over haar tong maar over die van haar kaste, van de ring waar zij bij wil horen in het toekomst
11:02 AM Oct 25th from web

watten veranderen in wanten en warmte ontstaat bij een ophoping van beide. dat warm gevoel van jou is echt, maar komt het door haar woorden?
10:57 AM Oct 25th from web

die gespaard zullen worden door passen langs de plassen te maken. zoek geen zeilboten, geen vissersboten wat deze vis wil je worm niet
11:08 PM Oct 24th from mobile web

zoals @andthemieke zegt is 'neen nooit nimmer' geen uitdaging, geen probleem dat opgelost kan worden. laat het idee oplossen in de wateren
11:06 PM Oct 24th from mobile web

ik wil je vertellen om niet te luisteren, de wind de woorden laten meevoeren en je nieuw gevonden zon te volgen, maar...
10:49 PM Oct 24th from mobile web

shot made during the performance by Karin van Es with her IPhone Najiba Abdellaoui who also performed that night and can be heard in the recording as she clicked to make sure that the public could read along with my Twitter timeline as i read it from my mobile phone Martijn Teerlinck performed between Najiba's set and my set. JNM, the host of the Mind The Gap nights

Geschreven door Vincent

Etten, *3/9 1881

Waarde Theo,

Er ligt me iets op 't hart dat ik u vertellen wil. Misschien weet ge er reeds iets van & vertel ik u geen nieuws. Ik wilde u zeggen dat ik deze zomer zoveel ben gaan houden van Kee Vos, dat ik er geen andere woorden voor kon vinden dan: ''t Is net of Kee Vos mijn naaste is en ik de naaste van Kee Vos,' en ─ die woorden heb ik tot haar gezegd. Doch toen ik haar dit zeide, antwoordde zij mij, dat haar verleden en haar toekomst voor haar één bleven en zij dus nooit mijn gevoelens kon beantwoorden.

Toen was ik in een geduchte tweestrijd wat te doen: mij te resigneren bij dat 'nooit neen nimmer' of nog niet de zaak voor beslist & geëindigd houden en nog wat goede moed te houden en 't nog niet op te geven.

't Laatste koos ik. En tot heden heb ik geen berouw van die opvatting, hoewel ik nog altijd sta voor dat 'nooit, neen, nimmer'. Natuurlijk heb ik sedert heel wat 'petites misères de la vie humaine' ondervonden, die, als ze in een boek geschreven waren, mogelijk zouden kunnen dienen om de een of ander te amuseren, doch als me ze zelf beleeft, zeker geen aangename gewaarwordingen kunnen geacht worden te wezen. Evenwel tot op heden ben ik blij dat ik 't resignatie- of 'how not to do it'-systeem maar overliet voor wie er trek in hebben & mij aangaande nog wat moed vatte. Ge begrijpt dat 't in een geval als dit 't verbazend moeilijk is te weten wat men doen kan, doen mag & doen moet. Doch 'al dwalende vinden we 't spoor en niet al stilzitten­de.'

Een der redenen waarom ik u tot heden er niet over schreef, is dat de positie waarin ik mij bevond zo vaag & ongedecideerd was, dat ik die u niet kon uitleggen. Nu evenwel zijn we zover dat ik erover heb gesproken, behalve tot haarzelve, tot Pa en Moe, tot Oom & Tante Stricker & tot Oom & Tante te Prinsenhage. De enige die, doch dat zeer officieus en in 't apart, mij gezegd heeft dat er werkelijk, indien ik hard werkte & voorspoed had, kans voor mij was, is iemand van wie ik 't volstrekt niet wachtte: Oom Cent. Deze had schik in de manier waarop ik 't nooit neen nimmer van Kee opvatte, namelijk het niet zwaar tillende, maar dat ik er zo wat gekheid mee maakte, b.v.: 'Geef toch geen koren op de molen van nooit neen nimmer, die Kee Vos erop na houdt, ik wens haar alles goeds toe, behalve alleen dat ik hoop dat voornoemde korenmolen failliet zal gaan.' Evenzo trok ik 't mij niet erg aan, toen Oom Stricker ervan sprak dat er gevaar was, ik 'vriendschappelijke verhoudingen & oude banden zoude verbreken.' Ik zei daarop dat mijns inziens 't onderhavige geval wel verre van oude banden te verbreken, de oude banden waar ze reparatie nodig hadden, kon vernieuwen. Enfin, en zo hoop ik te blijven doen en zwaarmoedigheid & zwaartillendheid verre van mij te doen, intussen hard werkende, en sedert ik haar ontmoet heb, vlot mijn werk veel beter.

Ik zeide dat nu de positie zich zowat decideert. 1e: Kee zegt nooit neen nimmer, en verder geloof ik dat ik enorm veel moeite zal hebben met de oudere personen die de zaak reeds nu voor beslist & geëindigd houden en mij zullen trachten te dwingen er vanaf te zien. Vooralsnog evenwel geloof ik, zij zeer zacht te werk zullen gaan, mij aan 't lijntje houden en met een kluitje in 't riet sturen, totdat het grote feest van Oom & Tante Stricker (in december) voorbij zal zijn. Want men wil opspraak vermijden. Daarna echter vrees ik, er maatregelen genomen zullen worden om mij eruit te knikkeren.

Vergeef me deze wat harde termen die ik gebruik om u de positie duidelijk te maken. Ik geef toe dat de kleuren wat hard zijn & de lijnen wat sterk getrokken, maar 't zal u toch een duidelij­ker inzicht in de zaak geven dan wanneer ik er omheen praatte. Verdenk mij dus niet van gebrek aan achting jegens die oudere personen.

Alleen geloof ik dat zij er bepaald tegen zijn & ik wil u dit doen zien. Zij zullen trachten te zorgen dat Kee & ik elkaar noch zullen kunnen zien noch spreken noch schrijven, juist omdat zij zeer wel begrijpen dat indien we elkaar zagen, spraken of schreven, er kans was op gedachtenverandering van Kee. Kee zelf meent nooit van gedachten te veranderen & de oudere personen trachten mij te overtuigen, zij niet veranderen kan, doch hebben toch vrees voor die verandering.

De oudere personen toch zullen omtrent deze zaak van gedachten veranderen, niet dan wanneer Kee van gezindheid verandert, doch dan wanneer ik iemand zal geworden zijn die op zijn minst f 1000 per jaar verdien. Nog eens, vergeef de harde contouren waarmee ik de dingen afteken. Indien ik weinig sympathie vinde bij de ouderen, zo geloof ik dat sommige jongeren zich mijn houding zullen kunnen begrijpen. Misschien gij Theo ─ gij zult misschien wel van mij horen zeggen dat ik forceren wil en dergelijke uitdrukkingen. Doch wie begrijpt niet hoe onzinnig forceren is bij liefde! Neen, dat is verre van mij.

Doch 't is geen onbillijk of onredelijk verlangen dat ik wens dat Kee & ik, in plaats van geen omgang met elkaar te mogen hebben, elkaar zullen zien, spreken of schrijven om elkaar beter lerende kennen, zelf beter te kunnen inzien of wij voor elkaar geschikt zijn al dan niet. Een jaar van omgang met elkaar zou heilzaam wezen voor haar & voor mij, doch de ouderen zijn werkelijk verstokt op dat punt. Ware ik rijk, zij zouden heel anders spreken.

Doch nu begrijpt ge wel dat ik niets hoop ongedaan te laten wat mij nader moge brengen tot haar en 't is mijn voornemen:

Zolang zal ik haar beminnen

Tot ze in 't eind mij ook bemint.

*Plus elle disparait plus elle apparait.

Theo, zijt gij soms ook verliefd? Ik wenste wel dat gij het waart, want geloof me dat ook de 'petites misères' ervan hun waarde hebben. Men is soms in desolatie, er zijn momenten waarin men als 't ware in de hel is, doch, er is ook iets anders & beters aan verbonden. Er zijn 3 trappen: 1º niet beminnen & niet bemind worden, 2º beminnen & niet bemind worden ('t onderhavige geval), 3º beminnen & bemind worden. Nu zeg ik, dat de tweede trap beter is dan de eerste, maar de derde! Dat is datte!

Nu, old boy, word nu ook maar verliefd, en vertel me dat dan ook eens. Houd u leuk in 't onderhavige geval en heb wat sympathie voor me. Ik had natuurlijk veel liever een ja en amen, doch ik ben toch vast al blij met mijn 'nooit neen nimmer'. (Ik houd dat voor iets, doch oudere & wijzere mensen zeggen, het is niets.)

Rappard is hier geweest, bracht aquarellen mee die goed worden. Mauve komt hoop ik spoedig, anders ga ik naar hem. Ik teken veel en geloof, 't beter wordt. Ik werk veel meer met 't penseel dan vroeger. Nu is 't zo koud dat ik haast uitsluitend figuurteken binnenshuis, naaister, mandenmaker &c. Een handdruk in gedachten & schrijf spoedig en geloof me,

t. à t.

Vincent

Als gij ooit verliefd wordt en een nooit neen nimmer mocht krijgen, resigneer u vooral niet! Doch gij zijt zo'n gelukskind, dat iets dergelijks u wel niet overkomen zal, hoop ik.

Men heeft mij willen laten beloven dat ik volstrekt niet meer over deze zaak zal spreken of schrijven, doch ik heb dit niet willen beloven, geen mens ter wereld kan mijns inziens billijker­wijs zoiets van mij (of van wie dan ook in hetzelfde geval) vergen. Alleen heb ik aan Oom Cent de verzekering gegeven dat ik voorlopig wel wilde staken aan Oom Stricker te schrijven tot onvoorziene omstandigheden 't nodig maken mochten. Een leeuwerik kan in de lente 't zingen niet laten.